Til hovedinnhold

Literacy

Avkoding

For å avkode ord, må man gjenkjenne bokstavene i ordet, knytte hver bokstav til lyden den representerer, holde lydene i minnet og i riktig rekkefølge, trekke lydene sammen til et ord (lydpakke) og til slutt finne betydningen av ordet. Hvis personen med behov for ASK lærer å avkode, vil han eller hun kunne lese nye og ukjente ord. Det vil åpne mange dører, og gi mulighet til å lese et bredt spekter av tekster.

En måte å jobbe med avkoding på er

I disse klippene jobber Brage og Anne-Merete med ulike nivå av avkoding. Oppgavene er utskrifter fra appen Små ord. Miljøet var usikre på hva Brage kunne, så dette var en av de første oppgavene der de erfarte at dette mestret han. Brage svarer med avtalte måter å uttrykke «ja» og «nei» ved å bruke øynene. Anne-Merete sin oppgave er å holde fast på avtalte måte å skanne svaralternativene på, og å holde samme fart, uavhengig av om hun ser at Brage ser på riktig svar. Dette er fordi arbeidsformen skal kunne benyttes av andre senere.

Apper som støtter denne innlæringen er for eksempel

Side 19 av 27