Til hovedinnhold

Literacy

Metode for en helhetlig skriftspråkopplæring


Overgangen mellom emergent literacy, via den alfabetiske koden og til conventional literacy, er glidende. Både i den tidlige undersøkende, utprøvende og lekende fasen og i den mer formelle opplæringsfasen, handler det om å gi barna, elevene eller de voksne erfaringer med skrift og lesing på ulike måter. Etter hvert skal elevene være mer selvstendige i både lesing og skriving. For å ivareta en bred tilnærming kan metodikken kalt «The four blocks way» være til støtte. Metodikken søker primært å ivareta følgende fire områdene:

  • Selvstendig lesing (eleven velger bok) ​
  • Leseforståelse (lærer velger bok)​
  • Skriving
  • Arbeid med ord​

De fire områdene er like viktige elementer i lese- og skriveopplæringen, og de bør arbeides med hver dag. Filosofien bak er at barn lærer på ulike måter og derfor må lærer gi mulighet til flere forskjellige tilnærminger i den daglig lese- og skriveopplæringen. Elevene i en klasse eller gruppe er på ulike språklige nivå, så hver undervisningssøkt må også være på ulike nivå. Metodikken gir muligheter for å tilpasse på mange måter.

Eksempel: Plan for arbeid med Literacy i uke 10 - 13 for klasse 2a ved Tiriltoppen skole

Eksempel: Ukeplan for klasse 2a

Side 21 av 27