Til hovedinnhold

Literacy

Selvstendig lesning

I «selvstendig lesning » skal eleven velge sitt eget lesestoff. I løpet av aktiviteten skal det ikke være krav om at elevene leser for å finne svar, men målet er å etablere miljøer der elevene vil lese for å finne sine egne svar.

Tenk på hvorfor du selv leser, hva du leser og hvilke følelser du får når du leser. Dette er målet å jobbe mot, også for elevene. Husk også at

 • det er ikke selv-valgt hvis du ikke velger det selv, og
 • du kan ikke bli god hvis det er for vanskelig

Lærers rolle

Gjennom å legge til rette for at elevene leser på egen hånd, viser læreren betydningen av lesing for den enkelte. Læreren må veilede elevene i valg av et lesestoff som er motiverende, samtidig som det er tilpasset den enkeltes lesenivå. Elever med ulike læreutfordringer har kanskje et lesenivå som er betydelig under lesenivået i klassen, noe som gjør utvalget av lesestoff til en utfordring. Eleven kan også ha utfordring med for eksempel finmotorikk, syn, oppmerksomhet og aktivitetsnivå, noe som vil kreve tilpassing med tanke på hvordan velge bok, og hvordan han eller hun opplever å lese.

Lærere må finne ulike måter å støtte barns selvstendige valg av bok og lesing av disse. Det kan være å prøve ut ulike teksttyper og ulik teknologi som kan støtte. Læreren må også tenke på at elever gjerne vil lese bøker som ikke skiller seg for mye ut fra de bøkene som medelevene leser i. Tekster fra barnekulturens regler, sanger, dikt og korte tekster kan gi opplevelse av gjenkjenning og mestring.

Å lese selvstendig er viktig for elever med ulike lærevansker fordi den stimulerer både leseflyt og gleden ved å lese. Gjennom ei selvstendig leseøkt skal ikke lærer ha fokus på leseferdighet eller at eleven skal gjengi innhold. Lærer skal tilrettelegge et miljø der barn får lyst til å lese, og lyst til å fortelle om bøker de har lest.

Det er vanskelig å vite hvordan, og på hvilket nivå elever som bruker ASK leser. Da vil det være av stor betydning at samtalen rundt leseopplevelsen blir løftet fram. For at eleven skal mestre dette må de ha et godt, og tilgjengelig ordforråd som gir dem mulighet til å være en aktiv deltaker i samtalen. Det er også relevant å jobbe med elevens «indre stemme», og å bevisstgjøre elevene om at for eksempel tegnsettingen i teksten har betydning for hvordan det skal høres ut inni hodet deres. Dette er viktig å starte med tidlig.

Å lære å lese stille

Bygg leseinteresse

 • Start forsiktig og la elevene lese daglig, 1 - 5 - 10 minutter.
 • Benytt ulike typer lesestoff: bøker, aviser, magasiner og nettsteder.
 • Les i, eller på, ulike formater.
 • Vis elevene hva du liker å lese: om hagearbeid, matlaging, modelljernbane eller fotball.
 • Kartlegg elevenes interesser og ha tilgang på bøker som handler om de temaene i boksamlingen.
 • Les sammen med elevene dine.
 • Gi deg selv, og elevene mulighet til å velge vekk hvis det er kjedelig, bytt det med noe annet.
 • Gi deg, og elevene, tillatelse til ikke å lese ferdig alt dere begynner å lese på.
 • Les på forskjellige steder til ulike tider på døgnet (biblioteker, frisør, utendørs).

Tilgang til bøker for selvstendig lesing

Hvordan få elevene dine til å bruke mye tid på å lese

Elevene trenger alternativer for:

 • Hva de kan lese
 • Hvordan de kan lese
 • Hvor de kan lese
 • Når de kan lese

Lærer leser høyt

Måter å lese på når du «ikke kan»

 • å se på, fortelle og snakke om ordløse bildebøker
 • lage egne bøker med utgangspunkt i elevens interesser
 • lese bøker med store bilder og lite tekst
 • bli lest for, og følge teksten
 • høre lydbok, og følge med i boken
 • lese boken opp fra PC eller nettbrett, via YouTube eller apper

Hva stimulerer til leseflyt?

Bruk tid på å dele leseopplevelser

Fortell om hva dere leste i små grupper, etter å ha lest eller sett i bøker. Dette bidrar til å bygge fellesskap og leseinteresse.

Lese-samtaler kan handle om

 • Hva leser du?
 • Hvordan liker du det?
 • Hvem andre liker det i klassen vår?
 • Er det lett eller vanskelig, og hvorfor er det det?
 • Hva vil du lese videre?
 • Hva er noen av favorittene dine denne uken / måneden / året?
 • Hva leser du hjemme?

Hjelp elevene til å få strategier med tanke på videre arbeid med selvstendig lesing

 • Hvordan vurdere om du vil like en bestemt tekst?
 • Hvordan finne andre bøker om det samme emnet?
 • Hvordan finne andre bøker av samme forfatter?
 • Snakk om hvilke ulike typer tekster som finnes: skjønnlitteratur, sakprosa, poesi, drama
 • Snakk om hvor og når du liker du å lese? (hvor, når du spiser, stille, innendørs ...)
 • Hvordan kan du anbefale en bok du liker?

Bruk Tar Heel Reader

Tar Heel Reader er en gratis nettressurs hvor det er samlet lettleste bøker, med et bredt spekter av tema, på mange ulike språk. Bøkene er beregnet på leseopplæring og kan leses direkte på skjerm eller skrives ut. Alle bøkene kan redigeres og tilpasses din elev og på ditt språk. Bøkene kan åpnes på flere måter, inkludert berøringsskjermer, intelligente taster med tilpassede overlegg, eller med brytere.

Lærers sjekkliste i arbeidet med selvstendig lesing

Til hjelp for å forberede og tilpasse for selvstendig lesing for alle i klassen:

 1. Jeg er en god modell for en langsommere, flytende lesing, slik at alle barna kan forstå og sette pris på høytlesing.
 2. Jeg husker på at det er viktig å stoppe midt i lesingen for å vekke engasjement, og jeg tar i bruk elementer som bilder, diskusjon eller vi undrer oss sammen.
 3. Jeg tilbyr et tilstrekkelig og bredt spekter av bøker og annet lesemateriell, spesielt bøker med enkel tekst, slik at alle elever har noe de vil lese og kan forstå.
 4. Jeg har gjort bøker tilgjengelige for barna slik at de enkelt og uavhengig av andre kan velge og utforske en bok
 5. Jeg har satt av nok tid til å følge nøye med på lesingen til elever som strever, og til at jeg ved behov kan bistå med teknologisk eller annen støtte.
 6. Jeg har brukt tid på alle elevene (3-5 min.) og husket på at målet er rettferdig, men ulik respons til elevene.
 7. Jeg har støttet elevene både spontant og gjennom strukturert respons
 8. Jeg har kommentert og understreket til elevene hva som er viktig med lesingen deres, i stedet for å vektlegge mindre detaljer.
 9. Jeg har modellert hvordan stille spørsmål til og å svare på spørsmål til teksten.
 10. Jeg har veiledet og oppmuntret elevene til å lese bøker på passende nivåer, samtidig som jeg har respektert valgfriheten.
 11. Jeg har presentert passende mengde bøker, tilpasset til ulike interesseområder slik at elevene har fått møte forskjellige bøker.
 12. Jeg har daglig stimulert lesing gjennom å lese høyt for elevene, og satt av nok tid til at elevene får snakke om sin opplevelse av lesingen.
 13. Jeg har hjulpet barna til å knytte sammenheng mellom høytlesning og elevenes ulike erfaringer, interesser, tema og fag i klassen.

Last ned sjekklister (pdf)

Selvstendig lesing - eksempler på individuelle mål:

Side 23 av 27