Til hovedinnhold

Literacy

Tips til fordypning på literacy

Jørgen Frost, Bente Hagvedt og Ingvar Lundberg er sentrale norske fagpersoner å vise til med tanke på norsk praksis knyttet til lese- og skriveutvikling. Arbeidet vårt om literacy og ASK er forankret i den norske litteraturen. Vi støtter oss videre på spesifikk teori om literacy og ASK som vi finner hos internasjonale teoretikere og praktikere som Karen Ericsson, David Koppenhaver, Janice Light, David McNaugthon, Martine Smith og Jane Farell.

Anbefalte bøker

Ericson, K. and Koppenhaver, D. (2019) Comprehensive Literacy for All, Teaching Students with Significant Disabilities to Read and Write. Baltimore: Brookes Publishing

Frost, J. (2020) Merk språket - skriv og les. Bryne: Info Vest forlag

Nettressurser, apper og programmer

Det finnes mange apper og programmer som kan benyttes i arbeid med literacy. Vi anbefaler deg å bruke apper du selv kjenner godt, og som du vet hensikten med. Finn ut mer om ulike apper på appbiblioteket: Appbiblioteket – En appoversikt fra Nav Hjelpemidler og Tilrettelegging.

Leseprogrammet «Accessible Literacy Learning: ALL». ALL ™ er en evidensbasert tilnærming utviklet for å lære grunnleggende leseferdigheter. Dette programmet har som mål å imøtekomme behovet for effektiv forskningsbasert leseundervisning, og er tilpasset for å møte behovene til mennesker med komplekse kommunikasjonsbehov. Leseprogrammet kan betjenes ved berøring, øyestyring eller skanning. Det er tilgjengelig på mange plattformer og enheter, inkludert Windows og iOS. Forskningen til Janice Light og David McNaughton er utgangspunktet for programmet som du kan lese mer om her Accessible Literacy Learning (ALL) - Tobii Dynavox.

Eksempler på gode nettressurser

Side 26 av 27

58 literacy tips

Last ned gratis hefte om literacy, til inspirasjon for å utforske, leke og lære mer om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving.

Dette heftet handler om literacy, og skal være en inspirasjon og idesamling for deg som på en eller annen måte møter barn, unge og voksne som skal utforske, leke og lære mer om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving, det vi beskriver som literacy. Ideene er korte og praktiske, og vi håper de kan inspirere til utprøving og videre utforsking.