Til hovedinnhold

Literacy

Inkluderende opplæringsmiljø

Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfellesskapet i barnehage og skole. I presentasjonen seniorrådgiver i Statped Anita holdt på Statpeds literacy konferanse i mai 2021, snakker hun om «Prinsipp for tilpasning i eit inkluderande læringsmiljø». Utgangspunktet for hennes presentasjon er undervisning i skolen. Presentasjonen vil også være nyttig for deg som jobber i barnehage, som ifølge Rammeplan for barnehagen skal tilrettelegge for «… et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.» Du kan også lese mer på våre nettsider om emnet inkludering.

Her kan du se opptak fra en forelesning om prinsipp for tilpassing i eit inkluderande læringsmiljø.

Side 3 av 27

58 literacy tips

Last ned gratis hefte om literacy, til inspirasjon for å utforske, leke og lære mer om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving.

Dette heftet handler om literacy, og skal være en inspirasjon og idesamling for deg som på en eller annen måte møter barn, unge og voksne som skal utforske, leke og lære mer om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving, det vi beskriver som literacy. Ideene er korte og praktiske, og vi håper de kan inspirere til utprøving og videre utforsking.