Til hovedinnhold

Literacy

Tidlig skriftspråkstimulering – Emergent Literacy

Emergent literacy handler om alle aktiviteter som involverer lesing, skrift og skriving og forståelse av disse, som kan føre frem til lese- og skriveferdigheter. Emergent literacy aktiviteter krever ingen motoriske ferdigheter eller forkunnskaper. Det er både for de som ennå ikke har oppdaget eller begynt å utforske skriftspråket, og de som er litt på vei. Det er for barn i barnehagealder, for elever og voksne som av en eller annen grunn er på dette trinnet i skriftspråkutviklingen.

Per

Å tilrettelegge for emergent literacy handler om å gi personer erfaringer som kan bidra til at de oppdager sammenhengen mellom skrift og det vi sier. På norsk snakker vi ofte om å stimulere den begynnende skriftspråklige bevisstheten. Du må tilrettelegge sånn at alle får erfaringer med; å leke seg med bokstaver og skriving, og å se skriftspråket i bruk. Dette kan gjøres gjennom en kombinasjon av:

 • å lese bøker sammen og snakke om boka; tittel, handlingen i fortellingen, om ord og bokstaver og at dere begynner på første side og blar, med mer.
 • å tilrettelegge for at de selv kan velge bøker de vil se i og lese.
 • å bruke sang, rim og regler for å skape bevissthet om lydene i språket. For de som ikke kan uttale lydene selv må vi tidlig snakke om å høre lydene inne i hodet.
 • å tilrettelegg for at det er skrift og bokstaver i omgivelsene, slik at dere kan utforske og leke dere med bokstaver og snakke om bokstavlydene.
 • å tilrettelegge for at de kan skrible og prøve ut ulike skriveredskap selv.
 • å la de se deg og andre som skriver. Si hva du holder på med; hva du skriver og hvorfor, for eksempel at du skriver en beskjed eller en handleliste.

Hvem er emergent literacy for?

Begynnende skriftspråkstimulering er for alle som ikke har begynt å lese og skrive ennå.

Ta utgangspunkt i følgende fire spørsmål:

 1. Gjenkjenner og kan han eller hun de fleste bokstavene det meste av tiden?
 2. Engasjerer han eller hun seg aktivt i lesingen når dere leser sammen?
 3. Har han eller hun en kommunikasjonsform/hjelpemiddel som muliggjør kommunikasjon og samhandling?
 4. Forstår han eller hun at skriving involverer bokstaver og ord?

Er svaret «ja» på alle de fire spørsmålene, er vedkommende klar for mer formell lese og skriveopplæring. Dersom svaret er «nei» på ett eller flere av spørsmålene over, skal du tilrettelegge for emergent literacy.

I denne filmen får du møte Silas som går i 4.klasse. Han er på emergent literacy nivået i lese- og skriveutviklingen. Både foreldrene og spesialpedagogen er opptatt av at Silas skal få mulighet til å utvikle ferdigheter i lesing og skriving.

Når skal du starte med emergent literacy?

Den begynnende skriftspråklige bevisstheten begynner allerede når barnet blir født. Kanskje allerede i mors mage, når barnet begynner å kunne høre lydene i talespråket. Svaret på når du kan begynne med emergent literacy aktiviteter er derfor; så snart barnet er født.

Hva skal du tilrettelegge for?

Når du skal jobbe med emergent literacy skal du tilrettelegge for en kombinasjon av disse fem aktivitetene:

 • å lese sammen
 • å lese selv
 • å arbeide med bokstaver og bokstavlyder
 • å skrive sammen med andre
 • å kunne utforske skriving selv

I denne filmen får dere høre Kari-Anne Bottegaard Næss, Professor i Spesialpedagogikk ved UiO som kommer med innspill og råd med utgangspunkt i tre filmer som viser emergent literacy aktiviteter.

Side 6 av 27

Veileder i skriveutvikling

Skriving er ikke en medfødt ferdighet og utvikling går over flere år. Grunnlaget for skriving legges tidlig, og fra de første strekene til å skrive et ord bruker barn i typisk utvikling 2 – 3 år.

Vi vil i denne veilederen ta med utvikling fra at det er forskjell mellom skrift og tegninger/bilder, skribling av noe som ligner skrift og etter hvert skriving av bokstaver og oppdagelsen av at bokstaver representerer lyder i ord. 

Se veilederen i skriveutvikling