Til hovedinnhold

Literacy

Å oppdage skriving for barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Når et barn skal lære seg å skrive er det første trinnet mulighet til å prøve ut og eksperimentere med skrift selv. Denne perioden bruker barn flest ofte 2 – 3 år på – fra de første kruseduller på papiret til å kunne skrive slik at andre kan lese og forstå.

Hvordan kan du hjelpe barnet til å starte med å skrive selv?

Husk at å være en tidlig skriver ikke handler om å lære bokstaver og staving, men gjennom «skribling», «lekeskriving», «hemmelig skrift» oppdage noe viktig om hva skriving handler om og i tillegg å oppleve seg som en som skriver. Tidlig skriving handler heller ikke om alder.

Barn som «skribler» bestemmer selv hva de skriver. Gjennom tidlig skriving kan barnet utforske hvordan skriving virker og hva det kan brukes til, uten noe press på hvordan det ser ut. På barnets premisser kan dere snakke om sammenheng mellom skrift og tale gjennom å snakke om bokstaver, lyder, et ord og mellomrom mellom ord. Dette trenger personer som har behov for eller som bruker ASK også å få erfaringer med.

Aktiviteter som kan inspirere til å ville skrive: ​

  • Skrive navn​ på seg selv og andre
  • Skrive når man leker butikk eller kontor​
  • Skrive lister​ – handleliste, ønskeliste, beste tv-program…
  • Skrive om favorittboken​
  • Skrive en hemmelig historie​
  • Skrive på kort, lapper, brev

Side 12 av 27