Til hovedinnhold

Litterære opplevelser

Å lese sammen med personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK))

Et godt råd når vi skal lese høyt er å la den du leser for få en aktiv rolle. Snakk om boken, hva er foran og bak på boken? Snakk om tittelen, se på bildet på forsiden, tenk sammen om hva denne boken kan handle om. Gi rom for fantasi, undring og spenning! Hent frem erfaringer og kunnskaper både du, og den enkelte har fra før.

Foto: Camilla Heimstad-Bergseng

Personer som bruker ASK, lærer som alle andre ord ved å høre ord. De må i tillegg se kommunikasjonsformen i bruk, for å ha mulighet til å lære seg å bruke den selv. Når du leser, eller formidler en bok sammen med noen som bruker ASK er der mange muligheter for å bruke personens kommunikasjonsform. Både fra din side som modell, men også for den som bruker ASK. For at han eller hun skal kunne være aktive i kommunikasjon og samhandling må de ha noe å uttrykke seg med. Det går fint å bruke flere kommunikasjonsformer. Det er viktig at det som blir brukt er egnet for personen som bruker ASK, og gir mulighet til å delta aktivt, ut fra sitt utviklingsnivå.

De alternative kommunikasjonsformene kan være

  • partnerfortolket; kroppsspråk, lyder og pust, personlige signal som tolkes av en godt kjent kommunikasjonspartner
  • ikke-hjulpet kommunikasjon som personlige tegn med bestemt innhold, formelle håndtegn, ord eller skrift
  • hjulpet kommunikasjon som er kommunikasjon der dere bruker et kommunikasjonsmiddel, for eksempel grafiske symboler.

Side 4 av 12

Kommunikative strategier

Husk å bruke de kommunikative strategier som du vanligvis bruker når du leser bok. Bruk stemmen din på ulike måte, og lev deg inn i historien med mimikk og gester. På den måten gjør du boken levende.

Bruk gjerne strategiene som blir belyst her: De magiske åtte