Til hovedinnhold

Litterære opplevelser

Eksempler på god litteratur og opplevelser inndelt etter alder

I den videre inndelingen tar vi utgangspunkt i barns typiske utvikling, og snakker om små barn, førskolebarn, barn i tidlig skolealder og deretter eldre barn i skolen og ungdommer. Dette er ikke nødvendigvis eksakte tall som du må ta utgangspunkt i. Bruk din kjennskap til den eller de du er sammen med, og bruk det du leser her slik at det gir mening og blir riktig for dere. Utvikling skjer ulikt tempo. Vær opptatt av at de valgene du gjør for den eller de du er sammen med blir gjort med både omtanke, respekt og ambisjon.

Bruk inndelingen som videre er presentert som en rettesnor.

Hjemmelaget pop-up bok

Det er lesetid i Bjørnestien barnehage. En liten gruppe 3-åringer møter boken «Vaffelmøkk» som pedagogen har laget i en pop-up versjon. Pedagogen har tatt med både pop-up boken og bildeboken «Vaffelmøkk». Pedagogen hadde også en tematavle med grafiske symboler som handlet om å lese bok. Hun brukte de grafiske symbolene og pekte på «lese bok» og spurte om barna ville lese, de flokket seg rundt henne.

Pop-up boken var laget som et rom av et av bildeoppslagene i boken; kjøkkenet hjemme hos barna boken handler om. Det var montert lys med en knapp som barna fikk lov å skru på og av. Pop-up boken fremsto som et lite dukkehus. Personene fra boken var klippet ut i tykk papp og barna kunne holde på dem og sette de inn i kjøkkenet. En gaffeltruck var også klippet ut i kartong og kunne holdes på. Pedagogen leste boken for barna gjennom å fortelle om personene og det som skjedde, mens hun holdt figurene frem. Barna fikk også lov å ta på og føle, slå av og på lyset, se og utforske rommet. 

en dame som viser en bok med ting som popper opp

Side 6 av 12