Til hovedinnhold

Litterære opplevelser

Eksempler på god litteratur og opplevelser inndelt etter alder

I den videre inndelingen tar vi utgangspunkt i barns typiske utvikling, og snakker om små barn, førskolebarn, barn i tidlig skolealder og deretter eldre barn i skolen og ungdommer. Dette er ikke nødvendigvis eksakte tall som du må ta utgangspunkt i. Bruk din kjennskap til den eller de du er sammen med, og bruk det du leser her slik at det gir mening og blir riktig for dere. Utvikling skjer ulikt tempo. Vær opptatt av at de valgene du gjør for den eller de du er sammen med blir gjort med både omtanke, respekt og ambisjon.

Bruk inndelingen som videre er presentert som en rettesnor.

Hjemmelaget pop-up bok

en dame som viser en bok med ting som popper opp

Side 6 av 12