Til hovedinnhold

Litterære opplevelser

De aller yngste

Barnet oppdager verden gjennom å bades i språk. Særlig er stemme og rytme viktig. De første bøkene som barnet selv kan forholde seg til bør være fargerike og lette å gripe. De bør helst ha et lite format og tykke sider. Eller velg bøker i stoff. Vektlegg at det er tydelige kontraster, gode og klare farger, og det kan gjerne være med lydeffekter. Barna liker å ta på og å smake på, derfor er det viktig at overflatene består av ulik tekstur.

  • Barnet oppdager boken gjennom å føle og kjenne på den. Det er også en litterær opplevelse. Ta i bruk bøker med ulik tekstur, for eksempel ulike typer følebøker.
  • Barnet oppdager gjennom å se. Prøv ut bøker med store, klare bilder, særlig bilder av ansikt. Lag gjerne bøker selv av kjente nærpersoner.

Dette kan du vektlegge

Barnet forstår ikke ordene du bruker og derfor bør du tenke på å lese bøker som har god flyt og rytme. Velg veldig gjerne bøker som du selv liker. Eksempel kan være ulike rim og regler som i Alf Prøysen`s Gåsemorvers, eller at du synger vuggeviser og barnesanger du kjenner og liker.

Det viktigste du kan gjøre som voksen er å legge til rette for trygghet, nærhet, kos og hygge. Det kan være lurt å etablere gode rutiner som gir dere mange leseopplevelser, gjerne hver dag.

  • Tenk på hvordan du bruker stemmen din, og hvilket tempo du har på det du sier og gjør!

Videre utvikling

Etter hvert begynner barnet å lytte til det som blir sagt, og de kan kanskje kjenne igjen ord som gjentas i de samme situasjonene. Bøker med interessante ord og lyder som bevegelsessanger, vuggeviser, rim og regler, bøker med repeterende ord og setninger vil være viktige og populære.

Bruk gjerne pekebøker med bilder fra barnets hverdag med ord som spise, sove, leke osv. Også pekebøker av dyr som barnet har et forhold til vil være fint. Fortsatt er det viktig å legge vekt på bøker med fotografier, eller bilder og tegninger som er tydelige og har gode kontraster. Det er fint med bøker som har ett bilde på hver side.

Barnet er opptatt av at ting har et navn. Pek mens du benevner ting og la barnet peke og du benevner. Støtt gjerne din egen tale med tydelig kroppsspråk, håndtegn og gester i tillegg til mimikk og variert stemmebruk.

Eksempler på bøker

Klassikeren «Den lille larven Aldrimett», om larven som blir født som en veldig sulten larve, spiser seg gjennom boksidene og ender opp som en vakker sommerfugl er både fin og populær. Boken finnes tilgjengelig på flere ulike språk. Den er også produsert med punktskrift og følebilder. En utgave har både svartskrift og punktskrift slik at blinde og seende kan lese boka sammen.

  • Hjemmelagede bøker, trekkspillbøker/brett-ut-bøker med bilder av personer og objekter fra hverdagen
  • Myke stoffbøker. Bokklubbene har mange fine!
  • Klaffe-bøker om for eksempel Tassen, traktorer, dyr eller farger
  • Peke- og bildebøker med enkle tema eller kategorier som «Mine første 100 ord»

Litteratur for småbarn

Side 7 av 12

Ord å vektlegge å bruke grafiske symboler eller håndtegn til

I de fleste bøkene som blir lest tidlig vil det være en del ord som du kan bruke mange ganger, uavhengig av hvilken bok du leser. Det betyr at du kan ha tilgjengelig grafiske symbol, eller lære deg en del håndtegn som du kan bruke mange ganger. Da er det lettere å bli god! Grafiske symbol og håndtegn kan du gjerne kombinere og bruke sammen. Her er noen forslag:

Kommentere: se, hør, kjenn, nam, oi, au, liker, den, fin

Be om: min, din, gi, ta

Spørre: hva, hvem, hvor

Svare: ja, nei, ikke