Til hovedinnhold

Litterære opplevelser

Litt større barn

I løpet av barnets andre leveår snakker de i et-ords-ytringer om «sin verden». Ord som mamma, pappa, hei og ha det er viktige for dem. Når barn har lært ca. 50 ord begynner de å sette disse sammen i små setninger og derfor må bøker også inneholde små setninger. Barna liker å tulle og tøyse, og de utforsker verden gjennom grovmotorisk lek og aktivitet ute og inne. Fortsatt er pekebøker, bildebøker og klaffebøker ofte spennende og gode.

Minsten

voksen og barn som leser bok

Deretter blir rim, regler og gjentagelser viktig. Barna liker dette! De kan også følge mer med på korte historier og eventyr med illustrasjoner. Barnas tålmodighet vil variere mye, så det må man ta hensyn til.

Dette kan du vektlegge

Du kan tilby barna bøker med innhold som de kjenner igjen. De kan handle om å krabbe, klatre og løpe. Legg vekt på å finne bøker som handler om aktiviteter og med historier barna kan prøve ut, og som kan stimulere deres mestringsfølelse. Vektlegg å stimulere humor, nysgjerrighet og gjetting. Følelser kan også være et godt tema!

Barna trenger fortsatt at du bruker bøker med klare bilder og gode kontraster. Du kan gjerne ha bøker som har litt mer tekst. Teksten kan gjerne være repeterende. Korte, enkle setninger om barn som gjør noe, dyr som gjør noe, eller kjente objekter fra barnets omgivelser er fine utgangspunkt.

Tilby mange ulike rim og regle-bøker. Klaffebøker er som regel populært og aktiviserende for barnet. Det samme med eventyrbøker med korte eventyr. På dette alderstrinnet er illustrasjonene fortsatt viktige. Det er mange billedbøker som kan leses for denne aldersgruppen selv om ungenes tålmodighet varierer! Vektlegg å finne bøker som handler om det som barnet er interessert i, og som det kjenner igjen.

Lev deg inn i fortellingene, og støtt det du sier med barnets kommunikasjonsform, eller -former.

Side 8 av 12

Ord å vektlegge å bruke grafiske symboler eller håndtegn til

Utvid din egen ordbank gjennom å utvide det du kan si med håndtegn, og lag klar grefaiske symbol som du kan bruke uavhengig av hvilken bok du leser. For å stimulere til at barnet skal uttrykke flerordssetninger, må du sette ordene sammen til setninger, enten du pekeprater med grafiske symboler, eller du bruker håndtegn. 

Handlingsord: blade, lese, stoppe, mer, ferdig, tenke

Kommentere: stor, liten, først, sist, rime, samme, fin, ekkel

Følelsesord: glad, lei, blid, sint,

Spørre: hvorfor