Til hovedinnhold

Litterære opplevelser

Ungdom

For at den du leser sammen med skal oppleve det meningsfullt å delta i lesing bøker, bør du velge bøker ut fra hans eller hennes interesser. Vis respekt for det når du velger bøker.

Det finnes bøker som er laget for ungdom med utviklingshemning og du kan også selv lage bøker med utgangspunkt interessene til den du skal lese sammen med. Da kan du også tilpasse bøkene med tanke på størrelse på bokstavene, mengde skrift og valg av ordforråd. Book creator er en app du kan benytte for å lage bøker. På Tar Heel Reader, kan du finne mange bøker laget av andre, og du kan lage bøker der selv.

Dette kan du legge vekt på

Vektlegg fortsatt at det å lese er en fin og lærerik, felles aktivitet. Det er fortsatt store muligheter for å tenke språkbygging, samtaler, diskusjoner og kreativitet.

Noen ganger må vi «lære» personer å like bøker og å lese sammen med oss. Ikke tenk at dere skal lese hele boken på en gang. Grip fatt i og snakk om det som interesserer og motiverer personen der og da. Neste gang du tar frem den samme boka, kan du bygge videre på det som fanget hans eller hennes interesse sist, og kanskje dere får lest en eller to sider til.

En praksisfortelling fra biblioteket

Eksempler på bøker

Bøker vi har gode erfaringer med - sammen med ungdommer

Side 11 av 12