Til hovedinnhold

Litterære opplevelser

God og tilgjengelig litteratur

Gjennom litterære opplevelser får vi erfare andres liv, andre verdener, vi kan drømme, lære, bearbeide utfordringer og så mye mer! Litteraturen kan gi oss et språk for å snakke om livet, opplevelser, noe som berører oss og gir oss opplevelser av å møte andre. Vi liker ofte bøker om temaer vi er opptatt av, og bøker som venner leser og anbefaler. Bøkene vi kjenner, og nye bøker kan bidra til å utvide bokuniverset og skape leselyst. Litteraturen stimulerer også fortellerglede og fortellerlyst. Ulike kriterier legges til grunn når man velger ut bøker. For oss har det vært viktig med mangfold og bredde i utvalget. Her finner du både klassikere og nyere bøker og ulike sjangre representert. Du finner også eksempler på andre ressurser som kan inspirere.

En god og tilgjengelig formidler

Litteraturen kan leses, fortelles, lekes og lyttes til. I litteraturen kan vi få nye erfaringer, tilgang på gode samtaler, og gode opplevelser.

  • God formidling krever tilstedeværelse.
  • Å være her og nå.
  • Å ønske å dele og skape glede.
  • Det krever godt samspill med den eller de du leser sammen med.

En god og tilgjengelig formidler bruker sansene sine aktivt; lytter, observerer, kjenner etter og gir plass og rom for deltakelse og medvirkning. Dette kan være deg.

Foto: Camilla Heimstad-Bergseng

Brukermedvirkning

I denne ressursen har barnehagebarn bidratt med brukermedvirkning. Enkelte bøker fanget umiddelbart barnas interesse, og det var ikke alltid de samme bøkene vi voksne tenkte de kom til å velge. Hva tenker du? Hva er dine erfaringer?

  • «Gode bøker» – hva er det?
  • Hvilke bøker er populære?
  • Hvilke bøker etterspørres?
  • Hvilke bøker velger barna selv?
  • Hvilke bøker er du best til å formidle innholdet fra?

Andre ressurser

Side 3 av 12