Til hovedinnhold

Litterære opplevelser

Tilpassing og tilgang til litteratur

Det er viktig at vi leser for alle og at alle får tilgang til bøker som de har mulighet for å lese selv.

  • For personer som er blinde og svaksynte som ennå ikke leser selv, kan man lese vanlige bøker eller bøker som er spesielt tilrettelagt.
  • For personer som har motoriske utfordringer kan du tilrettelegge på ulike måte.

Tenk over hvilken form for tilrettelegging dere har gjort, og hva dere eventuelt har behov for.

For barn som er blinde og sterkt svaksynte kan det være lurt å introdusere lydbøker tidlig. Målet er å øve opp lytteferdighetene. Mange vil senere, når de går på skole, ha stor nytte av skolelydbøker etter hvert som lesemengden øker. Dette kan også gjelde barn som har andre utfordringer, både de som har motoriske vansker og de som bruke ASK.

Lydbøker finnes i vanlig handel. Man kan også bli låner hos Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur.

For personer som er blinde, finnes det bøker med punktskrift og/eller taktile bilder. Det finnes også bøker med vanlig skrift og bilder der teksten er oversatt til punktskrift på egne sider. Disse er fine å benytte når dere leser sammen med seende. På samme måte som du gjør seende oppmerksom på den trykte skriften i boka kan du støtte den blinde til å bli oppmerksom på punktskriften.

Taktile bøker

Lag følebøker/taktile bøker selv

Det går også an å lage følebøker sammen. Finn frem litt forskjellig materiale med ulike strukturer du tenker passer til fortellingen. Da kan barnet være med på å velge materiale med strukturer som barnet synes passer til illustrasjonene i fortellingen.

Fysisk tilrettelegging i miljøet

Husk å tenke over og tilrettelegge for at han eller hun skal kunne oppsøke og eller be om å få bøker og kunne lese de selv:

  • Ha bøkene på en fast plass.
  • Sørg for at han eller hun vet hvor bøkene er slik at de kan oppsøke dem selv.
  • Pass på at han eller hun kan be deg om å bli lest for eller om å få en bok.
  • Tilrettelegg bøkene slik at de er enkle å bla i. Dette kan du lese mer om under
  • Ved behov, sørg for å skråstille bøkene slik at han/hun kan utforske, bla i, og lese boken alene. Bruk for eksempel en skråpute eller et bokstativ.

Side 5 av 12

Å gjøre bøker lettere å bla i

For noen mennesker gjør motoriske utfordringer det krevende å bla i bøker. Flere vil likevel kunne være selvstendige, bla i og lese bøker selv, dersom du gjør noen enkle tilpasninger.  I denne teksten legges det til grunn at målet er å få mer erfaring med trykket skrift, og at tilpasningen vi gjør er for å gjøre sidene i bøkene lettere å bla i og forholde seg til.

Slik kan du gjøre bøker enkle og bla i