Til hovedinnhold

Betjening av kommunikasjonsløsninger

Ja og nei

Å kunne uttrykke ja og nei på en rask og funksjonell måte er svært viktig for alle mennesker. En del mennesker som mangler talespråk har ikke noe sikkert uttrykk for å si ja eller nei. Å finne egnede uttrykksformer for dette vil derfor være et viktig tiltak.

Disse filmene vil gi deg råd om hvordan du kan lete etter, tolke og lære bort egnede uttrykk for ja og nei hos personer som ikke kan uttrykke dette selv.

Å uttrykke ja og nei

Filmen fokuserer på ulike måter å uttrykke ja og nei på når du ikke kan si dette med talespråk.


Å lære bort ja eller nei

Denne filmen viser hvordan du kan lære bort ja og nei når du har funnet funksjonelle måter å uttrykke dette på for personen som mangler talespråk.

Side 4 av 4