Til hovedinnhold

Betjening av kommunikasjonsløsninger

Partnerassistert skanning

Partnerassistert skanning betyr at du har hjelp av en partner til å skanne gjennom alternativene i kommunikasjonsløsningen din. Det er en utvelgelsesteknikk som ofte brukes av mennesker med store motoriske- og kommunikative utfordringer. Partnerassistert skanning er en viktig betjeningsform for mennesker som har vanskeligheter med å bruke teknologi – gjerne som følge av en utfordrende motorikk eller sansetap. Denne måten å betjene på egner seg ofte når andre kommunikasjonsmetoder ikke er tilgjengelig eller ikke er effektive nok.

Personen som skal bruke denne betjeningsformen må kunne bekrefte sine valg enten ved å kunne uttrykk et ja ELLER et nei – eller ha uttrykk for begge deler.

Det finnes tre ulike former for skanning, og man skal være bevisst på hvilken form som er egnet til den som skal uttrykke seg ved hjelp av denne.

I denne opplæringspakken vil du få innblikk i hva partnerassistert skanning er, og hvordan du kan bruke og lære dette bort.

Partnerassistert skanning

I denne filmen får du innblikk i hva partnerassistert skanning er, ulike former for skanning, samt hvilken form som egner seg til hvem.

Hvordan bruke partnerassistert skanning

I filmen får du innblikk i hvordan du kan være hjelper og hvordan du kan bruke partnerassistert skanning.

Hvordan gi opplæring i partnerassistert skanning

Å lære bort partnerassistert skanning krever opplæring og øvelse. I denne filmen får du ideer til hvordan du kan gjøre dette med tanke på partnerassistert skanning.

Side 3 av 4