Til hovedinnhold

Digitale kommunikasjonsmidler

Hvordan søke om digitale kommunikasjonsmidler

NAV HMS innvilger hjelpemidler ut fra beskrevet behov i søknaden, og den til enhver tid gjeldende rammeavtale for kommunikasjonshjelpemidler. Dersom man søker om utprøving, innebærer dette at det skal være mulig for bruker å bytte hjelpemiddel dersom det viser seg nødvendig etter en periode. Ved bytte av hjelpemiddel må man begrunne hvorfor og hva som ikke har fungert med det forrige hjelpemidlet.

NAV HMS skal ha kjennskap til et bredt spekter av ulike kommunikasjonshjelpemidler, og kan bistå kommuner og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging av tekniske forhold knyttet til kommunikasjonshjelpemidlene. Her finner du en oversikt over kommunikasjonsmidler som NAV HMS låner ut. Ta kontakt med NAV HMS for å få mulighet til å prøve ut aktuelle kommunikasjonsmidler.

Hvis du trenger hjelp av NAV Hjelpemiddelsentral for å finne egnet løsning/hjelpemiddel, bruker du skjemaet «Hjelp til vurdering og utprøving» (NAV 10-07.20). Hvis du vet hvilket hjelpemiddel du skal søke om, bruker du skjemaet «Søknad om hjelpemidler» (NAV 10-07.03).

NAV hjelpemiddelsentral har utviklet en veiledning som viser hvor du finner riktig skjema og hvordan du fyller det ut. Søke om hjelpemidler (Kunnskapsbanken.no)

Bruker eller foresatte skal alltid signere søknader til NAV selv om kommunens/fylkeskommunens ansatte som regel bistår med å utforme søknaden. Hjelpemidler og tilrettelegging (nav.no)

NAV hjelpemiddelsentral kartlegger ikke selv, og de er derfor avhengig av at kartlegging av personens behov er påbegynt av andre før søknaden sendes. Det er nødvendig å beskrive personens forutsetninger og behov inngående, f.eks. beskrive motorikk, syn, om behovet gjelder i alle situasjoner, forståelsesnivå, mm.

NAV hjelpemiddelsentral følger rammeavtaler, anbud og prisforhandlinger for valg av hjelpemidler.

I samarbeid med hjelpemiddelsentralene kan en søke om utprøving og lån av ulike typer talemaskiner. På Hjelpemiddeldatabasen finnes det oversikt over gjeldende prisforhandlinger på ASK hjelpemidler (hjelpemiddeldatabasen.no). Man kan også søke om det som ikke er prisforhandlet, men må vurdere om det som er prisforhandlet dekker behovet.

Side 9 av 10