Til hovedinnhold

Digitale kommunikasjonsmidler

Skjermstørrelse

Ved valg av talemaskin må en sikre at personen har mulighet for å betjene og se det som legges inn av innhold på kommunikasjonsmiddelet. Størrelsen på skjerm er avhengig av hvilken betjeningsløsning en velger og hvor maskinen er plassert gjennom dagen. Det er ofte behov for at maskinen er plassert ulike steder i løpet av en dag. Dette vil variere fra person til person. Skjermstørrelsen har betydning ved plassering på rullestol. Skal personen sitte ved bord og ha maskinen foran seg på bordet? Skal personen eller andre bære maskinen med seg?

Kommunikasjonsmidler må til enhver tid være tilgjengelig for den som skal bruke den! Dette kan sikres ved god organisering og opplæring av nærpersoner i omgivelsene. Personen må ha alternative kommunikasjonsløsninger om det skulle være vansker med nok strøm, dårlig vær og andre tekniske eller uforutsette situasjoner.

Side 6 av 10