Til hovedinnhold

Digitale kommunikasjonsmidler

Ulike måter å betjene

Tenk energiøkonomisering og velg løsninger som er både funksjonelle og så lite krevende for personen som mulig.

Det er viktig at en i forkant kartlegger, og at det blir lagt vekt på at all betjening må læres. Sett derfor av tid der dere spesifikt gir opplæring i bruk av betjeningsformen.

Berøring/Touch

Dersom personen har god kontroll på håndmotorikk, er løsninger med touch/berøringsskjerm det enkleste alternativet. Berøringsskjerm er intuitivt og direkte ved at en berører skjermen med hånd eller fingre.

Bryter og skanning

For personer som har mulighet til å betjene en bryter med for eksempel hånd eller hodebevegelse, kan en bryterløsning være nyttig. Maskinen skanner automatisk over ulike felt på skjermen, og personen velger med bryter når markøren er over det feltet som han eller hun ønsker å aktivere.

Det er ulike måter å benytte seg av brytere. Det er mulig å ha flere brytere som har ulike funksjoner. Dette må man gjøre utprøvinger av.

Hodemus

Med en hodemus bruker man hodets bevegelser for å flytte musepekeren på skjermen og holde hodet stille for dvelefunksjon på valgt objekt, ord eller aktivitet.

Øyestyring

Datamaskinen tilpasses/kalibreres den enkeltes øyne, og man styrer maskinen ved å føre blikket over skjermen. For å velge det en ønsker å si eller gjøre er det mest vanlig å holde blikket festet på valgt sted, dvelefunksjon, og ordet blir lest opp eller aktivitet blir valgt. For personer med nedsatt bevegelsesevne kan øyestyring være en hensiktsmessig betjeningsløsning. For personer med delvis funksjonell motorikk, kan man også benytte en bryter i kombinasjon med øyestyring.

Øyestyring er krevende å bruke, og forutsetter en del trening. Det er også viktig at det ligger en grundig synsutredning til grunn før man velger en slik løsning.

Side 7 av 10