Til hovedinnhold

Hvordan utvikle et språkmiljø

Hvordan kan vi bygge et godt og utviklende språkmiljø for en person med behov for ASK? Med utgangspunkt i personens familie og andre nærpersoner og betydning disse har for språkmiljøet, ser vi her nærmere på bruk av familiesentrerte nettverk.

Aktuelle momenter om du tenker på å ta i bruk et familiesentrert nettverk for å styrke språkmiljøet til ditt barn:

Noen erfaringer fra en mor etter bruk av nettverk: