Til hovedinnhold

Tilrettelegging av fag og aktiviteter

Språk for handling

Språk for handling er en strategi å benytte for å kunne få erfaringer i verden selv om man ikke gjennomfører de i praksis selv. Ved å bruke sin uttrykksform skal personen som bruker ASK få en medelev, assistent, pedagog eller andre til å gjennomføre en praktisk oppgave. Det kan handle om å sette opp et regnestykke eller å klippe ut julepynt.

Gjennom å bruke «Språk for handling» skal personen styre hjelperen ved hjelp av sin uttrykksform. Det er en morsom måte å gjøre aktiviteter på også hjemme. Eksempel på oppgaver hjemme kan være: å lage pannekaker, dekke på bordet eller bygge Lego. På skolen må aktivitetene knyttes opp til elevens mål. Det vil være en nyttig strategi i ulike fag, for eksempel matematikk, naturfag og mat og helse.

Side 4 av 4