Til hovedinnhold

Tilrettelegging av fag og aktiviteter

Tilrettelegging for et godt læringsmiljø for elever i språkalternativgruppen

Elever som har behov for ASK, eller bruker ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de mangler, eller har lite talespråk. Dette gjør også at det er variasjon i hvilken funksjon kommunikasjonshjelpemiddelet har. Tetzchner og Martinsen har utviklet en teoretisk fremstilling av funksjonelle hovedgrupper der de skiller mellom ASK som uttrykksmiddel, støttespråk og alternativt språk. Hvilken funksjon ASK har for eleven vil igjen påvirke hvordan man best tilrettelegger på skolen. Denne filmen er rettet mot deg som har elever i språkalternativ-gruppen. De har behov for stor grad av tilrettelegging for å kunne følge mål fra læreplanverket.

Side 3 av 4