Tegnsystemer

Personer med behov for ASK kan gjøre bruk av ulike tegnsystemer når de kommuniserer.

Tegnsystemer er innbyrdes til dels svært forskjellige med tanke på hvordan de er utformet og brukes.