Til hovedinnhold

Tematavler om krigen i Ukraina

Barn har behov for å snakke om det som skjer i verden. Vi har laget to eksempler på tematavler som dere kan bruke som inspirasjon til å lage eget materiell, eller finne/legge til ord i kommunikasjonsmiddelet som ditt barn eller elev bruker. Det er viktig at du bruker den kommunikasjonsformen, og den type oppsett som dere vanligvis benytter.

Vektlegg alltid personens språklige og kognitive utviklingsnivå. Det er viktig både med tanke på hva dere snakker om, hvordan dere snakker og hvilke ord som er aktuelle å benytte. Hvordan snakker de andre barna om dette temaet, hvordan tar dere dette opp på din arbeidsplass?

Når du skal tenke aktuelt ordforråd å bruke i samtalen er det alltid lurt å lage en oversikt over ulike ordklasser, og plassere aktuelle ord inn i det. Hva trenger du av ord for å kunne få til en samtale? Hvilke pronomen, verb, substantiv eller andre ordklasser trenger dere tilgang til?

Eksempler på ordforråd knyttet til temaet «Krisen i Ukraina» sortert under ordklasser er:

Pronomen jeg, du, vi, oss, han, hun, meg, deg, dere, de, dem

Spørreord hva, hvor, hvorfor, hvilke, hvem, når

Substantiv Russland, Ukraina, Norge, Europa, Putin, Støre, Stoltenberg, krig, flukt, invasjon, angrep, militæroperasjon, trussel, forsvar, våpen, tanks, fly, bakke, lufta, by, valg

Verb krige, hjelpe, slåss, skyte, drepe, dø, bombe, skjer, hender, bestemme, krangle, velge, flykte, verne, invadere, angripe, evakuere, forsvare, er, kan, vil, skal

Adjektiv enig, uenig, blodig, farlig, skummel, grusom, redd
Konjunksjoner og, eller, men, for, så

Preposisjoner av, bak, blant, etter, for, fra, gjennom, hos, i, med, mellom, mot, om, omkring, ovenfor, på, ifølge, innen, innenfor, rundt, til, under, på grunn av, i henhold til, ved hjelp av
Andre ord NATO, nå, fordi, da

Ut fra en slik oversikt kan du velge hva som kan brukes på en tematavle, eller du kan finne de i en kommunikasjonsbok eller i en talemaskin. Det vil sannsynligvis også være ord som mangler i et kommunikasjonsmiddel, og da kan du plassere ord der de hører hjemme i den organiseringen som er i kommunikasjonsmiddelet.

Det er viktig å være opptatt av hva dere kan/vil/har behov for å si. Det må være mulig å

Stille spørsmål, og be om forklaringer

  • Hvorfor er det krig (i) Ukraina?
  • Er det krig (i) Norge?
  • Kan Russland bombe Norge?
  • Hvem er fiende?
  • Kan vi dø?

Kommentere

  • Russland krig(er) (mot) Ukraina.
  • Russland angripe (med) tanks.

Dele tanker

  • Jeg er redd.
  • Jeg frykte(r) krig (i) Norge.
  • Vi er ikke enig (med) Russland, ikke krige Ukraina. Hjelpe.

På denne siden finner du mer om bruk av tematavler