Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Skriving er ikke en medfødt ferdighet, og utvikling går over flere år. Grunnlaget for skriving legges tidlig, og fra de første strekene til det å skrive et ord bruker barn i typisk utvikling to–tre år.

Vi vil i denne veilederen ta med utvikling fra at det er forskjell mellom skrift og tegninger/bilder, skribling av noe som ligner skrift og etter hvert skriving av bokstaver og oppdagelsen av at bokstaver representerer lyder i ord. Utvikling i skriving kan sammenlignes med utvikling av språk ellers – det handler om å ha noe å formidle i en bestemt sammenheng, og å bruke språket på det nivå du faktisk er på. Personer som er omgitt av bøker, papir, ord og bokstaver utvikler oppmerksomhet og nysgjerrighet for dette. De observerer andre som bruker dette, og de imiterer og eksperimenterer i lek og aktiviteter som de styrer selv. Dette er et viktig trinn i utviklingen av lesing og skriving, og teori beskriver en tydelig sammenheng mellom tidlig skriftspråklig bevissthet og ferdigheter i lesing og skriving.

Trapp som illustrer trinnene i skrivetrappa