Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 1 Tegning

Beskrivelse: På trinn 1 produserer personen linjer og kurver som ser ut til å representere noe. Se bildet under.

Ingeborg 2 år
Ingeborg, 2 år, oppdager at hun kan fortelle noe på arket «måke».

Å legge til rette for skriving på trinn 1

Personer som er på dette trinnet, trenger daglig mange og gode erfaringer med å se skrift i bruk rundt seg. De trenger videre voksne som viser interesse om hva som tegnes. Når de prøver ut et tegne/skrive-verktøy, må vi bruke vår kunnskap om personens interesser og erfaringer – i tillegg til vår egen fantasi – for å gjette eller foreslå mening i det personen har tegnet. Vi skal forvente at personen har noe han eller hun vil uttrykke eller fortelle i sin tegning, og hjelpe til med å foreslå en betydning/innhold – eks. «hva har du tegnet her, kanskje dette er pappa sin bil?» Vår rolle er å tilskrive mening og anta kompetanse hos personen.

Vi skriver daglig av reelle/virkelige grunner

 • Vi skriver til personen.
  • Det kan for eksempel være en beskjed, en melding, en liste eller lignende: I dag skal vi på tur og vi trenger …
 • Vi skriver sammen med personen.
  • For eksempel skriver vi en felles tekst, individuelle setninger (Predictable Chart Writing), eller skriver tekst til bilde der en voksen er sekretær. Det kan være tekst fra en felles opplevelse eller tur i gruppen
 • Personen skriver selv.
  • Han eller hun "skribler" med penn eller alfabetet og vi støtter gjennom å tillegge mening og å forvente at personen har noe å "fortelle".

På dette nivået vil personen utvikle bevissthet om:

 1. jeg kan skrive
 2. skrift betyr noe
 3. skrift og tale henger sammen

Når de skjønner forskjell på tegning og skriving kan de bevege seg til nivå tre.

I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som:

 • Høytlesing av bøker og vi leser samme bok flere ganger
 • Fokus på tekst når vi leser f.eks. «her begynner jeg å lese» - se der er E, din bokstav …
 • Vi prøver ut digitale bøker som fremhever teksten som leses
 • Jeg har fokus på bokstaver og lyder, både spontant gjennom dagen og i mer strukturerte sammenhenger
 • Tilgang til motiverende og inspirerende bøker for selvstendig utforsking

Side 3 av 26