Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 11 Tre eller flere setninger som hører sammen

Organisert skriving med tre eller flere setninger om et sammenhengende emne, men med begrenset sammenheng mellom setninger (dvs. setninger kan omorganiseres/bytte plass uten at det endrer innholdet).

Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner.

Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner:

  • Mini-leksjoner med fokus på «Å skrive er å fortelle en historie». Ta gjerne utgangspunkt i bilder eller «Give me five» for å finne tema å skrive om.

I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som å:

  • Fortsatt et fokus på leseforståelsesstrategier
  • Gi tilgang til mange ulike bøker på eller under personens leseforståelsesesnivå
  • Bruk av ordvegg

Side 13 av 26