Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 12 Tre eller flere setninger i en sammenheng

Organisert skriving med et sammenhengende tema (dvs. om et konsistent tema) og bruk av sammenhengende enheter (f.eks. Pronomen eller synonymerstatning, logiske koblinger, underordnede konjunksjoner, konklusjoner som refererer til tidligere innhold) på tvers av tre eller flere setninger, slik at setninger ikke kan omorganiseres uten mening.

Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner.

Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner:

  • Mini-leksjoner med fokus på å modellere, bruk av ordbank, stor bokstav og punktum.

I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som å:

  • Fortsatt et fokus på leseforståelsesstrategier
  • Gi tilgang til mange ulike bøker på eller under personens leseforståelsesesnivå
  • Bruk av ordvegg
  • Aktiviteter med å konstruere/lage ord

Side 14 av 26