Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 12 Tre eller flere setninger i en sammenheng

Organisert skriving med et sammenhengende tema (dvs. om et konsistent tema) og bruk av sammenhengende enheter (f.eks. Pronomen eller synonymerstatning, logiske koblinger, underordnede konjunksjoner, konklusjoner som refererer til tidligere innhold) på tvers av tre eller flere setninger, slik at setninger ikke kan omorganiseres uten mening.

Eksempel på oppskrift Sveler. Hun har muligens fått oppskriften diktert muntlig og så har hun skrevet det hun har hørt og oppfattet. Det er likevel sammenheng i språket og utfyllende setninger – så denne plasseres her. Hadde vært nyttig med flere eksempler fra samme elev for å være sikkert.

imagey046n.png

Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner.

Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner:

 • Mini-leksjoner med fokus på å modellere, bruk av ordbank, stor bokstav og punktum.

Skriv hver dag

 • Med modellering
 • Om ulike tema Med ulike utgangspunkt (bilde, fantasy, pensum, erfaringer)
 • Med ulike mål (starte, skrive i gruppe, skrive alene, tankekart)
 • Skal lære at tekster utvikles over tid, blir ikke alltid ferdig første dag
 • Lære å skrive ulike typer tekster som en forlengelse av det som er lært før (f.eks «Konjunksjoner»)
 • Hver lager en sjekkliste over hva er lurt å huske på når jeg skriver (stor bokstav, punktum…)
 • Innfør «Forfatterstol» eller lignende for å dele hva personen har skrevet.

I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som å:

 • Fortsatt et fokus på leseforståelsesstrategier
 • Gi tilgang til mange ulike bøker på eller under personens leseforståelsesesnivå
 • Bruk av ordvegg
 • Aktiviteter med å konstruere/lage ord

Prøv ut ordbank eller programvare for ord-prediksjon.

Side 14 av 26