Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 13 To avsnitt som hører sammen - med minst tre setninger i hvert avsnitt som er sammenhengende

Organisert skriving med et sammenhengende hovedemne og to sammenhengende underavsnitt (delemner eller historiedeler) med minst to setninger som utdyper betydningen av hver.

Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner.

Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner:

Mini-leksjoner som fortsetter med å utvide skrivingen gjennom fokus på tema slik som legge til skriving, tittel, staving, publisere, skrive en historie med begynnelse, midt og slutt, bruk av tegnsetting.

I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som å:

  • Fortsatt et fokus på leseforståelsesstrategier
  • Gi tilgang til mange ulike bøker på eller under personens leseforståelsesesnivå
  • Bruk av ordvegg
  • Aktiviteter med å konstruere/lage ord

Side 15 av 26