Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 3 Bokstaver i rekke

Håndskrevne eller typede rekker av bokstaver, ikke gruppert i ord.

Eksempler med tastatur: ttttttkshpppns

Personer på dette nivået er fortsatt begynnende skrivere og trenger daglige muligheter til å skrive. Når de skriver, må vi støtte de gjennom å tilskrive mening og anta kompetanse knyttet til det arbeidet de gjør. Og for å hjelpe dem med å gå til nivå 4, skal vi sørge for at de blir oppmerksomme på mellomrom i skrift.

Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner:

  • Vi skriver til personen, for eksempel hva vi skal gjøre i dag. Vi har et fokus på å modellere bruk av mellomrom når vi skriver setninger.
  • Vi skriver sammen med personen f.eks. tekstskaping, også her har vi fokus på å modellere bruk av mellomrom i teksten.
  • Personen får skrive selv, og personer som bruker tastatur/alfabettavler må få tilgang til mellomromstast. Vi fortsetter å tilskrive mening til det de skriver hvis de ikke gjør det selv.

Personen er på dette nivå om han vet forskjell på tekst og bilde.

Side 5 av 26