Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 4 Bokstaver i gruppe

Bokstaver i rekke gruppert i «ord" (dvs. med mellomrom mellom minst to grupper bokstaver) men uten forståelige ord.

Eksempel med tastatur: iLCR6a iLKVKC CPRSB WRKe BRKe

Personer på dette nivået er fortsatt tidlige/emergent skrivere. De trenger fokus på lesing og skriving og også daglige muligheter til å skrive. Når de skriver, må vi ha fokuset på å tilskrive mening og anta kompetanse. Vi kan gi de erfaringer med at vi tenker på (snakker høyt om) ord og bokstaver når vi skriver.

Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner:

  • Vi skriver til personen, f.eks. dagens aktiviteter; sørg for at du modellerer ved å bruke noen kjerneord og noen høyfrekvente ord (som navnene deres) og modeller gjennom å tenke høyt om første lyden i ord
  • I aktiviteter som å skrive sammen med personen, f.eks. PCW*; la de få dele opp setningene sine selv
  • Legg til rette for å skrive selv, dvs. individuell skriving der de "skribler" med alfabetet og mellomromstasten - og vi har fokuset på hva de «skriver» (mening)

I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som:

  • Gjentatt høytlesing av bøker
  • Vi peker på ord i bøker som vi leser
  • Bruk av digitale bøker som fremhever tekst ord for ord
  • Tilfeldig og eksplisitt fokus på bokstaver og lyder
  • Vi introduser førstelyd i ord og ord som rimer
  • Har uavhengig tilgang til mange og ulike bøker i rommet

Side 6 av 26