Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 8 Setningsledd på mer enn tre ord

Mer enn tre forskjellige forståelige ord, der minst to av dem danner en delvis setning (dvs. grammatisk del av en frase eller setning).

 • Inkluderer vanligvis noen «småord», f.eks. en, de
 • Ord staves fortsatt fonetisk
 • Mellomrom trenger ikke være i bruk
 • Leseren trenger ikke bilder/illustrasjoner for å forstå

Eks: jei fik en is

Personer på dette trinnet er tidlige konvensjonelle lesere og skrivere. De trenger konvensjonelle lese- og skriveaktiviteter – og de trenger også daglige muligheter til å skrive for reelle årsake.

Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner:

 • Modellere skriving gjennom å bruke ordbank selv og modellerer lydering av ord som ikke er på veggen
 • Systematisk arbeid med utgangspunkt i minileksjoner om «én god setning».

I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som:

 • Aktiviteter med leseforståelse (bevisstgjøring i å lese med sin indre stemme)
 • Uavhengig tilgang til bøker
 • Gjentatt lesing av bøker av både personen selv og lærer/voksen (delt lesing kan fortsatt være nyttig på dette stadiet)
 • IKKE pek på ord i bøker mens du leser – og ikke be dem gjøre det heller!
 • Bruk ordbank
 • Systematisk stave ord lyd for lyd (modellere strategi)

Side 10 av 26