Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 9 En eller to komplette/fullstendige setninger

En til to komplette setninger - Setninger har enten subject og verb eller verb og object. Tegnsetting er ikke nødvendig (eks. punkturm).

Husk at stavemåten ikke trenger å være perfekt, den må bare være på et nivå der det tiltenkte publikummet kan lese teksten. Dette er også det første nivået der det er behov for mellomrom mellom ordene i setningen.

Eks. Pappa komer jem om to dager

Star WARs er kul og bra

Andreas har valgt ut et bilde som han vil skrive til. Han «snakker høyt» med bruk av kommunikasjonsmidlet sitt først, finner symboler der for «Star WARs» og  «kul» og peker disse ut i rekkefølgen. Så skriver han under bildet med tastaturet sitt: «Star WARs er kul», han tenker litt og legger til «og bra». Han gjør tegnet for ferdig. Lærer Anne venter litt til, og Andreas kommer av seg selv med et punktum som avslutning på setningen.

Personer på dette trinnet er tidlig alfabetisk lesere og skrivere. De trenger konvensjonelle lese- og skriveaktiviteter – og de trenger også daglige muligheter til å skrive.

Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner:

 • Modellere å skrive gjennom hvordan bruke hvem, hva, hvor og hvorfor for å utvide skrivingen:
  • Fortell meg mer!
  • Kan du si noe mer om det?
  • Hva mer var det som skjedde?
 • Lære elevene å stille spørsmål til egen skriving.
 • Mini-leksjon: Modellere hvordan stille spørsmål til egen tekst. Hva er spennende for andre å høre om?
 • Lag liste med De fem beste! For eksempel de fem beste filmene, lekene, dataspill, actionhelter, dyr, musikk osv.

Stort sprik i gruppen som er på dette trinnet. Målet er å utvide og skrive mer komplekse setninger, og for eksempel ta i bruk nye ordklasser, eks. konjunksjoner (og, men, eller, for, så, både og, enten eller, verken eller).

Prøv ut å bruke ord til å binde sammen flere like ord eller setninger. På den måten vil man oppnå mer komplekse setninger, og en økt språklig forståelse.

I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som å:

 • Fortsatt et fokus på leseforståelsesstrategier
 • Jobbe videre med å lese med den indre stemmen
 • Gi tilgang til mange ulike bøker på eller under personens leseforståelsesnivå
 • Gjentatt lesing av bøker – sammen eller alene
 • Bruk av ordvegg
 • Lydere hele ord lyd for lyd

Prøv ut ordbank eller programvare for ord-prediksjon.

Side 11 av 26