Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 14 Tre eller flere sammenhengende avsnitt med minst tre sammenhengende setninger i hver

Organisert skriving med et sammenhengende hovedemne og minst tre sammenhengende underavsnitt (delemner eller historiedeler), med minst [tre] setninger som utdyper betydningen av hver.

Personer på dette nivået er fortsatt å regne som tidlige lesere og skrivere og trenger fortsatt fokus på systematisk lese- og skriveopplæring. De må ha muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner.

Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner:

• Mini-leksjoner med fokus på å utvide personens skriving som å skrive en informasjonstekst, bruk av visuelle markører som «begynnelse, innhold, slutt» eller «hva, hvem, hvordan og hvorfor» eller lignende

Skriv hver dag

 • Med modellering
 • Om ulike tema Med ulike utgangspunkt (bilde, fantasy, pensum, erfaringer)
 • Med ulike mål (starte, skrive i gruppe, skrive alene, tankekart)
 • Skal lære at tekster utvikles over tid, blir ikke alltid ferdig første dag
 • Lære å skrive ulike typer tekster som en forlengelse av det som er lært før (f.eks «Konjunksjoner»)
 • Hver lager en sjekkliste over hva er lurt å huske på når jeg skriver (stor bokstav, punktum…)
 • Innfør «Forfatterstol» eller lignende for å dele hva personen har skrevet.

I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som å:

 • Fortsatt et fokus på leseforståelsesstrategier
 • Gi tilgang til mange ulike bøker på eller under personens leseforståelsesesnivå
 • Bruk av ordvegg
 • Aktiviteter med å konstruere/lage ord

Prøv ut ordbank eller programvare for ord-prediksjon.

Side 16 av 26