Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Alternativ blyant – skriveredskaper/kompensatoriske

For at personer med ulike utfordringer best skal kunne utvikle sitt potensiale i skriftspråket vil daglig skriving være av stor betydning. Å skrive kan være en utfordring om du ikke kan holde i en tradisjonell blyant eller penn. For eksempel kan en alfabettavle være nyttig for en person som kan bruke blikket til å peke med eller så kan et skjermtastatur være aktuelt for en person som bruker brytere. Punktskrift eller braille er nyttig å lære seg for personer som ikke ser. Skriving er en viktig del av lese- og skriveopplæringen for alle. Alternative blyanter bør derfor tilbys personer hele veien fra den tidlige utforskende "skriblingen" til skriving med gjenkjennelige ord. Personer uten funksjonshemninger har hundrevis av timer med tegning og skribling som støtter dem i å utvikle sine skriftlige ferdigheter. Vi anbefaler at dere gir tilgang til en alternativ blyant som gir den enkelte størst potensiale for å kunne prøve ut skriving på en enkel måte:

  • Personen trenger ikke å kunne bokstavene for å begynne å skrive med en alternativ blyant
  • Personen trenger tilgang til hele alfabetet for å lære om alfabetet
  • Alle, uansett evne, lærer om skriving og alternative blyanter gjennom å skrive
  • Det er ingen forutsetninger for å skrive. Ikke vent!
  • Velg en alternativ blyant nedenfor og kom i gang nå
ulike skrivehjelpemidler
tastatur

Dette er bare forslag og inspirasjon til å gå i gang. Kanskje må du utvikle andre alternativer til din elev.

Side 26 av 26