Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Eksempel på en skriveaktivitet i gruppe

Eksempel til en skriveaktivitet sammen i gruppe:

Dag 1:

Vi tar i dette eksemplet utgangspunkt i en felles tur. Vi har tatt bilder på turen og alle får bestemme noe å ta bilde av. Vi snakker om bildene når vi kommer tilbake – husk bruk ASK-hjelpemiddel som støtte i kommunikasjonen.

Vi skriver felles tekst på en flippover og har valgt en felles setningsstarter som er: Jeg liker….

Jeg som pedagog starter med å modellere og tenker høyt mens jeg velger mitt bilde «jeg liker…blomst, treet og eplejuicen… jeg velger treet. Jeg liker tre! Så skriver jeg første setningen opp og skriver mitt navn i parentes bak setningen. Så får nestemann velge fortsettelsen av Jeg liker…. Noen kan uttrykke sitt valg med bruk av sin kommunikasjonsform, for eksempel håndtegn, grafiske symbol i ei kommunikasjonsbok eller på en talemaskin. For andre er det enklere å velge ved å peke på bildene på ei enkel tematavle eller ved bruk av øyepeking på ei øyepeketavle. Benytt anledningen til å modellere bruk av hans eller hennes kommunikasjonsform når du bekrefter valget deres. Ved å henge opp bildene kan personen peke på et bilde eller du kan skanne hvilket av bildene den enkelte vil ha. Når alle har fått gjort sine valg så leser du opp setningene. Bruk den enkeltes uttrykksform når du leser. La gjerne personen selv få «lese» og uttrykke setningen eller ordet han eller hun valgte.

Dag 2:

Jeg leser teksten som vi har skrevet sammen – linje for linje.

Om personen vil lese opp sin egen setning kan du tilrettelegge for dette, enten å lese muntlig, bruke BIGmack eller lignende. Fokuser på at alle finner sine navn i teksten.

Dag 3:

Vi leser teksten sammen.

Hver får sin setning på en strimmel eller på skjerm. La de få dele setningen opp i ord og prøve å sette den sammen igjen. Observer hva de ønsker og mestrer, og gi positiv respons gjennom å lese høyt den nye setningen.

Dag 4:

Les teksten høyt. Snakk om ulike måter å illustrere teksten på. La hver illustrere sin setning, enten ved å velge ut bilder, tegne til eller finne en liten videofilm.

snegl
Jeg liker en snegl.

Dag 5:
Vi leser teksten igjen. Nå kan vi lage en bok med en setning på hver side – og med illustrasjoner. Vi kan bruke PowerPoint, Ipad og Book Creator eller vi kan lage den i papp og papir. Boken skrives ut og blir en felles bok som kan ligge tilgjengelig for alle.

Skrive selv
Hvordan kan du tilrettelegge slik at en person kan starte med å skrive selv?

Gutt på 3-4 år som skriver

Husk at å være en tidlig skriver ikke handler om å lære bokstaver og staving, men gjennom «skribling», «lekeskriving», «hemmelig skrift» oppdage noe viktig om hva skriving handler om og i tillegg å oppleve seg som en som skriver. Tidlig skriving handler heller ikke om alder. Personer som «skribler» bestemmer selv hva de skriver. Gjennom tidlig skriving kan det utforskes hvordan skriving virker og hva det kan brukes til, uten noe press på hvordan det ser ut. På den enkeltes premisser kan dere snakke om sammenheng mellom skrift og tale gjennom å snakke om bokstaver, lyder, et ord og mellomrom mellom ord. Dette trenger personer som har behov for eller som bruker ASK også å få mange og ulike erfaringer med.

Hvordan kan vi utnytte skribling med tastatur (her på telefon) for å snakke om skriving, bokstaver og ord? Her er noen innspill til respons på et skriftlig uttrykk.

Aktiviteter som kan inspirere til å ville skrive selv: ​

 • Skrive navn​ på seg selv og andre
 • Skrive når man leker butikk eller kontor​
 • Skrive lister​ – handleliste, ønskeliste, beste tv-program…
 • Skrive om favorittboken​
 • Skrive en hemmelig historie​
 • Skrive på kort, lapper og brev
 • Skrive i «sosiale medier»

Å skrive for en grunn

Det er viktig av personens tekst har reelle mottakere. Bare da erfares formålet med skrevet tekst: det vi tenker og mener kan skrives ned og leses av andre senere.

Mål med tidlig skriving:

 • Jeg kan gjøre dette - Jeg er en forfatter
 • Jeg forstår at bilder og skrift er forskjellige​
 • Jeg forstår at skrift har betydning​
 • Jeg forstår hvorfor folk skriver​
 • Jeg forstår hvordan skrift fungerer (for eksempel starte øverst, venstre til høyre, bokstaver utgjør ord)​
 • Jeg vet at ord er grupper av bokstaver med mellomrom mellom

Side 23 av 26