Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Hvordan gjennomføre vurdering av skriveutvikling

Vi anbefaler deg å bruke skrivetrappen som et redskap når du skal vurdere og observerer hvor en person er i sin skriveutvikling. Dette skal være en form for dynamisk vurdering, og ikke en test i seg selv. Målet er å kunne beskrive en utvikling og en prosess og få innspill til hva som gir god tilrettelegging og gode aktiviteter for videre skriveutvikling.

Å samle inn skrive-eksempler til vurdering

Du samler inn skriveeksempler fra den som du skal vurdere. Tilrettelegg slik at du kan observere kontekst skrivingen.

Prinsipper å følge;

 • Dersom personen bruker en form for alternativ blyant, bør han bruke sin(e) vanlige skriveredskap/blyant(e) til å skrive med, f.eks. Flippover, alfabettavle, tastatur, blyant osv.
 • Noter eventuelle skrivestøtte som er tilgjengelig for personen under skrivingen f.eks. ordprediksjon, ordbank osv.
 • Sett en hensikt/årsak med å skrive sammen med personen. Gi gjerne et utvalg av bilder eller emner å skrive om.
 • Oppmuntre personen til å skrive. Bruk uttrykk som «hva vil du skrive om dette» eller "fortell meg mer" for å oppmuntre personen.
 • Ikke hjelpe til med å velge ut ord som skal skrives eller gi hjelp til å stave ord. Når personen er ferdig med å skrive ber du han skrive navnet sitt.
 • Du bør skrive på dato hvis personen ikke gjør det.
 • Egne notater kan noteres på baksiden av skriveeksemplet, f.eks. oversettelse av hva personen har skrevet, andre kommentarer som "brukte ikke ordbank selv om den var tilgjengelig» osv. Ikke skriv på forsiden av skriveeksemplet (det kan påvirke vurderingen din).
 • Sørge for at du har minst én prøve der alternativ blyant er tatt i bruk, f.eks. tastatur. For personer over trinn 6 og som skriver for hånd, prøv også der å finne et eksemplar der tastatur er i bruk. Håndskrevne eksemplarer er valgfrie.
 • Bruk skalaen i skrivetrappa når du skårer. Skåring gjøres gjennom å bedømme hvilket trinn i utviklingen du tenker skriveeksemplet best representerer. Dersom du er usikker, vurder to skriveeksempler.

Vurdering

 • Vurdering gjøres av pedagog, gjerne i samarbeid med en annen person (forelder, assistent)
 • Prinsippet er at du vurderer hvilket trinn i skrivetrapp dette skrivearbeid best passer til.
 • Den som skårer må vurdere etter eget skjønn når det gjelder grad av forståelighet av en tekst.
 • Den som skårer bør unngå å bli påvirket av ekstra informasjon som gis muntlig av personen underveis i skrivearbeidet, fordi slik informasjon ikke er tilgjengelig for andre lesere.
 • Vurderingen bør være basert på det innholdet som kan leses ut av det skriftlige, og ikke gjennom muntlig eller gestuell kommunikasjon underveis.
 • Hvis det er usikkert om vurdering mellom to trinn, skal det laveste trinnet noteres (muligheter for overtolkning dersom du kjenner personen).
 • Poengsummen bør sette søkelys på selve teksten/innholdet til personen, og ikke plassering av teksten på arket/skjermen (f.eks. avsnittsavstand, innrykk eller marger).
 • Se utover teknisk nøyaktighet ved tildeling av poeng. Eksempler:
  • En person kan ha ett forståelig ord (f.eks. /is/) innebygd i en rekke med tilfeldige bokstaver. Denne personen vil bli vurdert til trinn 5 i skalaen. Hvis det samme ordet gjentas i et listeformat (f.eks. is, is, is, is) vil vurderingen også være på nivå 5.
  • Dersom en person produserer ett langt avsnitt, kan vurderingen avsløre at tre sammenhengende avsnitt er til stede i teksten og nivå 14 er da riktig poengsum.

Side 19 av 26