Autismespekterforstyrrelser | www.statped.no

Autismespekterforstyrrelser

Autismespekterforstyrrelser (ASF) kan gi utfordringer i barnehagen, skolen og arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt.

Funksjonsnivået blant de som har ASF varierer, det er derfor viktig at tiltakene blir individuelt tilpasset, for hver enkelt.

Seksualitetsundervisning og autisme

Hvordan gir vi riktig seksualitetsundervisning og hva trenger de å lære? Hva om det er snakk om elever på autismespekteret, hva må vi tenke på da? Hva er annerledes? Hva er likt? Hva er det viktig at vi husker på? 

Hør Hedda Gjesti Tjäder fra Statped om riktig og tilrettelagt seksualitetsundervisning for elever på autismespekteret i Lektor Lomsdalens podcast

Forstå sensoriske vansker, hvordan de kan virke inn på læring og hvordan du kan tilrettelegge. Mange elever med ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser har sensoriske vansker, som betyr at de tolker sanseinntrykk annerledes enn mange andre. Tolkning av for eksempel lyder eller lukter gjør at noen elever opplever at det blir uutholdelig å være i et klasserom.

Temaside om skolefravær og ADHD, Tourettes syndrom og autisme

Elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autisme har ofte komplekse og sammensatte utfordringer. Det kan føre til høyt stressnivå og utfordringer med å delta på skolen. Blir det ikke tilrettelagt for disse elevene, står de i fare for å utvikle skolefravær. 

 

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Les mer på temasiden om

- sosiale historier

- oppskrifter

- tegneseriesamtaler

Gå til temaside

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Gå til temasiden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!