Til hovedinnhold

Autisme og inkludering

Delta i samlingsstund

Samlingsstunden i barnehagen kan være en god arena for å inkludere hvis den tilrettelegges godt. I mange barnehager har samlingsstunden en viss struktur, noe som gjør den forutsigbar og trygg. Gode tilretteleggingsstrategier kan være

  • visuell eller taktil informasjon om rekkefølgen av det som skal skje
  • å visualisere innhold og tema siden barn med autisme har forståelsesvansker, også de som har gode kognitive ressurser
  • å konkretisere taktilt hvis barnet har synsvansker, se Autisme og synsvansker
  • aktiviteter med klare og tydelige regler
  • å ha en fast plass, gjerne i enden av «sirkelen» eller i ytterkant av barnegruppen
  • å sitte på stol, noe som er lettere enn på puter/matter, siden disse kan forskyve seg i «sirkelen»

Barn som trenger mye tilrettelegging, kan synes at det er krevende å delta i en samlingsstund. Det er viktig å lære seg å være en del av en gruppe, men noen barn trenger lang tid på å mestre det å delta i og dra nytte av samlingsstunden. Gode tilnærminger kan være at barnet deltar i deler av samlingsstunden der innholdet er tilpasset, eller at barnehagen legger til rette for kortere samlingsstunder med færre barn og mer tilpasset innhold. Barn med autisme må øve på disse delferdighetene for å mestre det å delta i en samlingsstund:

  • Sitte rolig i noen minutter
  • Lytte til det som formidles
  • Delta aktivt i korte sanger, sangleker og dramatiseringer av korte eventyr
  • Formidle egne ønsker og tanker ved hjelp av alternativ og supplerende kommunikasjon

Noen barn med autisme trenger et belønningssystem for å motiveres til å lære disse ferdighetene.

Les mer og få videotips om samlingsstunden i barnehagen

Side 6 av 20