Til hovedinnhold

Autisme og inkludering

Elevens tanker og meninger om tilrettelegging

Det er viktig å få eleven til å se behovet for, og godta den tilpasningen og tilretteleggingen de trenger på skolen og skolefritidsordningen For å lykkes med å tilpasse for eleven er det desto viktigere å lytte til elevens egne tanker om hva som hjelper i skolen og hva som stresser eller gjør det vanskelig å være der. De har ofte kloke tanker om hva som kan hjelpe dem. «Sånn vil jeg ha det» er et materiell med utsagn knyttet til ulike områder, som kan gi støtte til denne samtalen. For mange elever er det lettere å ta stilling til utsagn enn å samtale fritt om støttebehov de har.

Her kan du lese mer og laste ned støttemateriellet

Side 12 av 20