Til hovedinnhold

Autisme og inkludering

Litteratur

Freeman, S. og Dake, L., (2010), Lær meg språk, Spiss forlag

Håndbok – Informasjon og tips til lærere i grunnskolen – Om elever med Asperger syndrom

Asperger syndrom: Eksempelhefte Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon

Martinsen, H., Nærland, T., Steindal, K., v.Tetzchner, S. (2007), Barn og unge med Asperger syndrom, Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet, Gyldendal Akademisk.

Marthinsen, H., Storvik, S., Kleven, E., Nærland, T., Hildebrand, K., Olsen, K. (2016): Mennesker med autismespekterforstyrrelser– Utfordringer i tiltak og behandling. Gyldendal Akademisk.

Øzerk, M. & Øzerk, K. (2020), Autisme og pedagogikk. Teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autismespekterforstyrrelser, Cappelen Damm.

Side 20 av 20