Til hovedinnhold

Autisme og tilleggsvansker

Psykiske vansker

Mennesker med autisme synes å være mer sårbare enn befolkningen for øvrig for å utvikle psykiske lidelser. Det kan være utvikling av angst, depresjon, tvangslidelse og psykose i tillegg til sine grunnleggende problemer. Forskningsresultater er ikke entydige, men de fleste studier viser at psykiske lidelser forekommer oftere hos personer med autisme og utviklingshemming enn hos personer som bare har utviklingshemming. Vanskelighetene med å gjenkjenne psykiske lidelser hos denne gruppen fører til at mange går med alvorlige plager uten å få riktig hjelp.

Side 11 av 13