Til hovedinnhold

Autisme og tilleggsvansker

Synsvansker

Mange personer med autisme har også utfordringer med synet. Det kan være små eller store synsvansker som kan avhjelpes med briller, eller det kan være medfødt blindhet eller synsvansker hvor briller ikke kan kompensere for vanskene. Det kan også være synsvansker som handler om hvordan hjernen bearbeider og tolker synsinntrykket. Dette kaller vi cerebrale synsvansker (CVI).

Barn og unge med synssvekkelser og autisme har varierende synsfunksjon, kognitiv funksjon og grad av autisme. For å kunne gi gode betingelser for utvikling og læring kreves at man kartlegger personens vansker og behov for individuell tilrettelegging.

Les mer om autisme og synsvansker på våre nettsider

Side 6 av 13