Til hovedinnhold

Autisme og tilleggsvansker

Utviklingshemming

Det er stor variasjon i hvordan mennesker med autisme fungerer, både med hensyn til alvorlighetsgrad av autismerelaterte symptomer og i forhold til evnenivå. Barn med utviklingshemming har flest komorbide vansker.

Side 5 av 13