Autisme og inkludering på skolen

Inkludering handler om å høre til og være en del av fellesskapet. En forutsetning for dette er å forstå hva elever med autisme strever med og tilrettelegge for dem.