Autisme og tidlig innsats

De karakteristiske symptomene på autisme viser seg som regel i løpet av de første to-tre leveårene, men ikke alle tilfeller oppdages så tidlig. I Norge blir ofte barn fire og fem år før diagnosen settes, og for barn med gode språkfunksjoner og relativt gode intellektuelle ferdigheter, kan diagnosen vente så lenge som til ungdomsårene.

Tidlig identifisering og intervensjonstiltak er viktig fordi jo tidligere diagnose og intervensjonstiltak igangsettes, jo større er sannsynligheten for å styrke barnets muligheter for læring og utvikling. Samtidig hindrer det utviklingen av sekundære problemer/tilleggsvansker.

Internasjonale og norske studier viser at ett av mellom 88 og 167 barn har ASF. Forekomsten av ASF blant gutter er nesten fem ganger høyere enn blant jenter.

Noen faresignaler i sped- og småbarnsalderen:

• Atypisk eller manglende øyekontakt
• Viser ikke interesse for menneskelige lyder
• Lager ikke lyder for å få oppmerksomhet eller hjelp
• Klarer ikke turtaking
• Manglende utveksling av gester og mimikk med omsorgspersonen
• Begrenset eller ingen imitering (lyder, vinke og lignende)
• Manglende separasjonsangst
• Reagerer ikke når hans eller hennes navn blir ropt
• Følger ikke foreldrenes blikkretning
• Foretrekker som regel å være alene
• Liten interesse for å bli holdt
• Lite eller ingen bruk av peking som gest  

Les mer om tidlig innsats

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten vanskene oppstår i førskolealder eller senere i livet.

Les mer om tidlig innsats

Autisme og pedagogikk

Boka "Autisme og pedagogikk" handler om barn med moderat til alvorliggrad av ASF og gir både teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med disse barna.
Boka er skrevet av Meral Øzerk og Kamil Øzerk  (2013) og utgitt av Cappelen Dam Akademisk.