Autismespekterforstyrrelser og ASK

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan være et godt hjelpemiddel for barn med autismespekterforstyrrelser.

Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) er ressurser som inneholder teoretisk og praktisk fagstoff for mennesker som helt eller delvis mangler tale.


Vi har utviklet et veiledningsmaterale for voksne som bruker ASK i kommunikasjon med elever. Materialet inneholder blant annet informasjon om hva du som voksen bør tilegne deg av kunnskap og kompetanse for å kunne tilrettelegge for selvstendig kommunikasjon og en god utvikling for barn som bruker ASK.

Se introfilm om God ASK:

 

Mer om God Ask (veiledningsmateriell)