Autisme og tilrettelegging

Barn, unge og voksne elever med autismespekterforstyrrelser kan oppleve å ha utfordringer i barnehagen, skolehverdagen, og arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt.

På grunn av store variasjoner i funksjonsnivå blant de som har autismespekterforstyrrelse (ASF-diagnose), er det viktig at tiltakene blir individuelt tilpasset for hver enkelt. 

Hvilke tiltak som trengs for å bedre funksjonsnivået og hvor omfattende disse tiltakene er avhengig av flere faktorer. Eksempler på dette er alder og om personen har tilleggsvansker.

God tilrettelegging i barnehage og skole:

  • Struktur, forutsigbarhet og en systematisk metodisk tilnærming
  • Støtte til å tolke sosiale settinger
  • Hjelp til å tilpasse sin atferd i ulike sosiale sammenhenger
  • Støtte til å tolke situasjoner som oppfattes som bokstavelig og konkret
  • Muntlige beskjeder bør være konkrete og støttes visuelt (og taktilt ved synssvekkelser) med skrift/bilder
  • Hjelp til å overføre det som er lært til andre situasjoner, steder eller personer

TEACCH-metoden

Mennesker med Autismespekterforstyrrelser (ASF) har behov for struktur i hverdagen for å lære og bli selvstendige. TEACCH er en helhetlig pedagogisk metode som strukturerer omgivelsene og opplæringen etter fem prinsipper. 

Les mer om TEACCH 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!